Revived Memories
by Tatyana Chaiko & Cathy Telle
Odessa, Ukraine

concept & planing Cathy Telle & Tatyana Chaiko
photo Tatyana Chaiko
style Cathy Telle
dresses Cathy Telle
veil Holy Veil
jewelry Nsl Jewelry
florals Sova
make-up & hair Ilyana Shablovskaya ;Irina Melnichuk ; Sizikova Irina
models Izobilin Dmitry Arina Larionova Zlata Vertigel
Alika Yana Lensckaya
model agency Mms management ; Teffi models